Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Karta Zapisu do świetlicy

Karty zapisu na rok szkolny 2021/22.:

Wypełnione karty zapisu bardzo prosimy pozostawiać na portierni w terminie do 21 czerwca 2021.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z kierownikiem świetlicy

swietlica@sp33.wroclaw.pl

lub telefonicznie: 717 986 728 wewnętrzny 180