Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA – FORMACJA TANECZNA

II MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU TAŃCA

„ROZTAŃCZONY WROCŁAW”

dla uczniów szkół podstawowych miasta Wrocław

WROCŁAW 22.05.2020 r.

SP 33 NA TROPIE TALENTÓW

1. Imiona i nazwiska uczniów tańczących w formacji:

Lp

Imię i nazwisko

Lp

Imię i nazwisko

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

2. Klasa:

…...........................................

3. Nazwa i adres szkoły:

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

4. Kategoria taneczna:

…................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna – telefon kontaktowy, adres e-mail

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…...................................................................................

podpis zgłaszającego

KARTA ZGŁOSZENIA – SOLISTA

II MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU TAŃCA

„ROZTAŃCZONY WROCŁAW”

dla uczniów szkół podstawowych miasta Wrocław

WROCŁAW 22.05.2020 r.

SP 33 NA TROPIE TALENTÓW

1. Imię i nazwisko uczestnika:

…................................................................................................................................................

2. Klasa

…............................................................................

3. Nazwa szkoły

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Kategoria taneczna

…................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna - telefon kontaktowy, adres e-mail

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

6. Krótka informacja o uczestniku

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…...................................................................................

podpis zgłaszającego

KARTA ZGŁOSZENIA – DUETY

II MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU TAŃCA

„ROZTAŃCZONY WROCŁAW”

dla uczniów szkół podstawowych miasta Wrocław

WROCŁAW 22.05.2020 r.

SP 33 NA TROPIE TALENTÓW

1. Imiona nazwiska uczestników:

Lp

Imię i Nazwisko

1

2

2. Klasa

…............................................................................

3. Nazwa szkoły

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Kategoria taneczna

…................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna - telefon kontaktowy, adres e-mail

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

6. Krótka informacja o uczestnikach

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…...................................................................................

podpis zgłaszaj