Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Z życia szkoły

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wykaz konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

18 maja 2023 | Powrót do spisu wiadomości