Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

XV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży ” Uczę się bezpiecznie żyć”

W dniu 26 marca 2019 odbył się szkolny konkurs ” Uczę się bezpiecznie żyć”

Cele konkursu:

– upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie ich właściwych postaw wobec zagrożeń w życiu codziennym i sytuacji nadzwyczajnych,

– kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W konkursie wzięły udział klasy pierwsze i drugie. Drużyny odpowiadały na pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy i wyposażenia apteczki. Największą wiedza wykazały się klasy: 1d, 2a i 2b

Gratulujemy !!!

28 marca 2019 | Powrót do spisu wiadomości