Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Grzybowski mail tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl

Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją elektroniczną, dostępne są na stronie szkoły w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna.