Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Misja i wizja szkoły

Cel główny:

im. Tradycji Herbu Wrocławia czyli

Nasz Absolwent:

Podsumowując: