Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu procedowania Twojego wniosku.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest:

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na potrzeby ZFŚS na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;

wypełnienie obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania Funduszu.

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres procedowania wniosku a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,

e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

9. Przysługuje Ci prawo żądania do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

12. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).