Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA - OPIEKUN WYCIECZKI

KLAUZULA INFORMACYJNA - OPIEKUN WYCIECZKI

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z Twoim zgłoszeniem się do pełnienia funkcji opiekuna organizowanej przez nas wycieczki i w celu weryfikacji Twojej osoby.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

w zakresie danych niezbędnych do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizację obowiązku uzyskania informacji, czy osoba dopuszczona do opieki nad dziećmi, figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;

b) zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

w zakresie pozostałych danych, które przetwarzamy w wyniku Twoje zgłoszenia się na opiekuna wycieczki.

5. Podanie danych jest wymogiem dobrowolne ale konieczne abyś mógł/mogła zostać opiekunem wycieczki.

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania wycieczki, a następnie – przez okres wskazany naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą zostać ujawnione:

a. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

b. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,

c. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczki (np. firmy przewozowe, muzea, kina, hotele),

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

9. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

12. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).