Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Rada Rodziców

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

Bank PEKAO S.A. O/Wrocław ul. Dzielna 3

31 1240 6797 1111 0000 5630 7689

UWAGA: W tytule wpłaty proszę podać z jakiej klasy pochodzi składka!

"Rada Rodziców zaprasza na profil na facebooku! https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-SP-33-we-Wroc%C5%82awiu-115076773277856/?modal=admin_todo_tour
W pilnych i ważnych sprawach prosimy o kontakt:
prezydiumrr201920@googlegroups.com
Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnych 2020/2021:
Tomasz Węgrzynowski - Przewodniczący
Emilia Chmura - wiceprzewodnicząca
Krzysztof Chudy - skarbnik
Agnieszka Stryjewska - sekretarz