Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Rada Rodziców

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

Bank PEKAO S.A. O/Wrocław ul. Dzielna 3

31 1240 6797 1111 0000 5630 7689

UWAGA: W tytule wpłaty proszę podać z jakiej klasy pochodzi składka!