Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Monika Mac

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Agnieszka Wojtyna

Skarbnik Rady Rodziców - Ewa Stępniewska

Sekretarz Rady Rodziców - Anna Broniecka

Przedstawiciel klas 1-3 - Anna Knap

Przedstawiciel klas 4-8 - Magdalena Kierys

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33

Bank PEKAO S.A. O/Wrocław ul. Dzielna 3

31 1240 6797 1111 0000 5630 7689

UWAGA: W tytule wpłaty proszę podać z jakiej klasy pochodzi składka!

W pilnych i ważnych sprawach prosimy o kontakt: sp33radarodzicow@gmail.com

Rada Rodziców zaprasza na profil na facebooku!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068948300344

dokumenty do pobrania: