Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Obiady

OBIADY w roku szkolnym 2022/2023

Cena jednego obiadu wynosi 11,00 zł.

OBIADY - MARZEC 2023 :

Liczba dni żywieniowych:

23 dni x 11,00 zł = 253,00 zł

Wpłaty za obiady należy uregulować do 15-tego dnia każdego miesiąca,
przelewem na rachunek bankowy szkoły w PKO BANK POLSKI:

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Kolista 17
54-151 Wrocław

w tytule proszę podać : wpłata za obiady (imię i nazwisko dziecka, klasa) za miesiąc....

W przypadku zgłoszonych odpisów należy dokonać wpłaty zgodnie z informacją otrzymaną drogą elektroniczną.

Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy:

lub

najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

Godziny wydawania obiadów 11.30-14.30:

Uczniowie klas 4-8 są odpowiedzialni za swoje karty obiadowe. W przypadku zgubienia należy zgłosić się do pok. 4 po duplikat karty. W takiej sytuacji podstawą do skorzystania ze stołówki szkolnej jest legitymacja, którą należy przedstawić przy odbiorze posiłku (następnego dnia niezbędne będzie okazanie duplikatu karty).

Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos.

Jadłospis:

Do pobrania:

Dokumenty: