Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Obiady

Obiady w roku szkolnym 2020/2021

Koszt jednego obiadu wynosi 7 zł

Opłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 15 -tego dnia miesiąca

na konto w PKO BANK POLSKI

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Kolista 17

54-151 Wrocław

W przypadku zgłoszonych odpisów z tytułu nieobecności dziecka w miesiącu lutym proszę o dokonanie płatności zgodnie z otrzymanym elektronicznie zestawieniem

Proszę w tytule proszę podać:

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy:

telefonicznie pod numerem 71 798 67 28 wewn. 112

lub

na adres poczty elektronicznej: obiady033@gmail.com

najpóźniej w danym dniu do godziny 8:00

DOKUMENTY:

Proszę o zapoznanie się w powyższą procedurą.