Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Obiady

Obiady w roku szkolnym 2020/2021

Koszt jednego obiadu: 7 zł x ilość dni żywionych w miesiącu.

Październik 2020 liczba dni żywieniowych:

21 dni (od 01 do 13 października oraz od 15 do 30 października) x 7,00 zł = 147 zł

Aby zapisać dziecko na obiad należy złożyć wypełnioną "Kartę zapisu ucznia SP 33 na obiady" oraz dokonać płatności za obiad.

Termin płatności ustala się do 15 dnia miesiąca.

Opłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie na konto w PKO BANK POLSKI

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Kolista 17

54-151 Wrocław

Proszę w tytule podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąctermin od kiedy dziecko będzie korzystać z obiadu.

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

obiady033@gmail.com (skan lub zdjęcie podpisanej deklaracji)

lub

od dna 1 września złożyć w wersji papierowej na portierni

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy:

telefonicznie pod numerem 71 798 67 28 wewn. 112

lub

na adres poczty elektronicznej: obiady033@gmail.com

najpóźniej w danym dniu do godziny 8:00

DOKUMENTY:

Naliczanie opłat za obiady będzie realizowane zgodnie z procedurą:

Proszę o zapoznanie się w powyższą procedurą.

HARMONOGRAM OBIADÓW DLA KLAS 0- III: