Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Obiady

Opłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie na konto w PKO BANK POLSKI

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Kolista 17

54-151 Wrocław

Koszt jednego obiadu: 7 zł x ilość dni żywionych w miesiącu.

Proszę w tytule podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąctermin od kiedy dziecko będzie korzystać z obiadu.

Dowód wpłaty przedstawia się intendentce (pokój 33) celem otrzymania karty obiadowej na dany czas.

w godzinach od 07.00- 09.00 lub na maila: obiady033@gmail.com

Odpisy obiadowe (nieobecność dziecka) proszę zgłaszać mailowo bądź telefonicznie 71 7986728 wewn. 140 do godziny 8:00.

Odpłatność za obiady w październiku wynosi 161 zł