Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Obiady

OBIADY w roku szkolnym 2023/2024

Cena jednego obiadu wynosi 12,00 zł.

Aby zapisać dziecko na obiad należy złożyć wypełnioną "Deklarację zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej" oraz dokonać płatności za obiady.

OBIADY - MARZEC 2024 :

Liczba dni żywieniowych:

19 dni x 12,00 zł = 228,00 zł

29.03 - 2.04.2024 - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wpłaty za obiady należy uregulować do 15-tego dnia każdego miesiąca,
przelewem na INDYWIDUALNY NUMER KONTA podany w mailu z rozliczeniem.

w tytule proszę podać : wpłata za obiady (imię i nazwisko dziecka, klasa) za miesiąc....

W przypadku zgłoszonych odpisów należy dokonać wpłaty zgodnie z informacją otrzymaną drogą elektroniczną.

Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy:

lub

najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

Zgłaszanie nieobecności w związku z wycieczką klasową:

Godziny wydawania obiadów 11.30-15.00 :

Uczniowie klas 4-8 są odpowiedzialni za swoje karty obiadowe. W przypadku zgubienia należy zgłosić się do pok. 4 po duplikat karty. W takiej sytuacji podstawą do skorzystania ze stołówki szkolnej jest legitymacja, którą należy przedstawić przy odbiorze posiłku (następnego dnia niezbędne będzie okazanie duplikatu karty).

Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos.

Jadłospis:

Do pobrania:

Dokumenty: