Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Obiady

OBIADY w roku szkolnym 2021/2022

Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 8,50 zł.

Wpłaty za obiady należy uregulować do 15-tego dnia każdego miesiąca,
przelewem na rachunek bankowy szkoły w PKO BANK POLSKI:

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Kolista 17
54-151 Wrocław

w tytule proszę podać : wpłata za obiady (imię i nazwisko dziecka, klasa) za miesiąc....

W przypadku zgłoszonych odpisów należy dokonać wpłaty zgodnie z informacją otrzymaną drogą elektroniczną.

Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy:

lub

najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.

Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

Godziny wydawania obiadów 11.30-14.30:

Uczniowie klas 4-7 są odpowiedzialni za swoje karty obiadowe. W przypadku zgubienia podstawą do korzystania ze stołówki szkolnej jest legitymacja, którą należy przedstawić przy odbiorze posiłku.

Stołówka nie wydaje posiłków na wynos.

OBIADY - CZERWIEC 2022

Liczba dni żywieniowych:

KLASY 1-7 15 dni x 8,50 zł = 127,50 zł (od 01.06 do 23.06.2022)

"0" 20 dni x 8,50 zł = 170,00 zł (od 01.06 do 30.06.2022)

17.06.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

w tym dniu
stołówka szkolna nie pracuje.

W lipcu nie będą wydawane obiady.

Jadłospis:

Do pobrania:

Dokumenty: