Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Jubileusz - Rocznica SP 33

Szanowni Państwo,

W paździermiku 2022 roku planujemy obchody pięciolecia SP 33. Zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej, wkrótce będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach

Ponieważ sytuacja wyliczenia lat funkcjonowania placówki jest dość zawiła przybliżymy ją Państwu w sposób maksymalnie uproszczony :).

Pierwotnie SP 33 znajdowala się przy ulicy Kruczej i nosiła imię Franciszka Zubrzyckiego. Szkoła została zlikwidowana w latach 80-tych ubiegłego wieku.

W latach 1986 - 1989 powstał budynek obecnej szkoły, któy przejął numer 33.

W roku 1999 Szkoła Podstawowa nr 33 przy ulicy Kolistej, zgodnie z reformą oświatową przekształcona została w Gimnazjum nr 7. W marcu 2002 r. szkoła przyjęła imię Tradycji Herbu Wrocławia. W myśl kolejnej reformy gimnazja zostały zlikwidowane i od 1 września 2017 roku nasza szkoła ponownie stała się szkołą podstawową.

Naszej szkole zawsze zależało na nieustannym akcentowaniu historycznej tożsamości regionu oraz podkreślaniu bogatej przeszłości miasta. Celem projektu "Kolista czyli tam i z powrotem"jest podkreślenie więzi społeczności szkolnej z historią szkoły - wpisującej się w historię miasta oraz regionu. Przyjęcie imienia "Tradycji Herbu Wrocławia" było jedynie formalnym podkreśleniem charakterystyki Szkoły. Wzorując się na bogatych tradycjach samorządowych Wrocławia, samorząd Szkoły funkcjonuje w formie Rzeczpospolitej Szkolnej.

Plan Projektu

relacja z przebiegu uroczystości