Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA – EWIDENCJA WEJŚĆ I WYJŚĆ

1. Administratorem Twoich danych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia ewidencji osób odwiedzających naszą placówkę.

4. Podstawą przetwarzania danych jest realizowanie zadania wykonywanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszej Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dlatego też podanie danych jest obowiązkowe.

5. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, godzina wejścia i wyjścia, cel wizyty, podpis.

6. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres danego roku szkolnego, a następnie będziemy je przechowywać przez rok i po jego upływie dane będą podlegać niszczeniu.

7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione:

a. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl.

8. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: sekretariat.sp033@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia, ul. Kolista 17, 54-151 Wrocław.

11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).