Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Samorząd szkolny

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.

Skład Prezydium samorządu uczniowskiego

przewodnicząca - Wiktoria Jóska (klasa 6a)
zastępcy przewodniczącej:
- Paweł Gruszka (klasa 8a)
- Weronika Rosenbaum (klasa 8a)
- Adam Fret (klasa 6b)
- Michał Mac (klasa 5b)
- Joanna Panecka (klasa 4b)