Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Zasady finansowania wycieczek szkolnych - wpłaty od Skarbników klasowych

Fragment Regulaminu Organizowania Wyjazdów Szkolnych typu wycieczki, "zielone Szkoły"

obowiązujący w naszej Szkole:

IV. ROZLICZANIE WPŁAT ZA WYCIECZKI SZKOLNE ORAZ ZA ORGANIZACJĘ KOLONII, OBOZÓW ORAZ INNYCH FORM WYPOCZYNKU

§ 2 Organizacja finansowania wycieczek i innych form wypoczynku

1. Za zorganizowanie wycieczki pod względem finansowym odpowiada kierownik wycieczki.

2. Kierownik wycieczki organizuje zbiórkę kwot przez rodzica - skarbnika klasowego.

3. Skarbnik klasowy wpłaca na numer konta bankowego:

48 1020 5226 0000 6702 0814 8035

kwotę potrzebną na zorganizowanie wycieczki (zaliczki) z dokładnym opisem za co jest dokonywana wpłata. Opis przelewu musi zawierać zawsze: nazwisko kierownika wycieczki, oznaczenie klasy o ile to możliwe oraz miejscowość do której uczniowie wyjeżdżają.

przykładowy opis przelewu;

- Klasa IIIc, zielona szkoła – Kołobrzeg, kierownik: Jan Kowalski

- Klasa 8b, Zamek Książ, kierownik: Janina Nowak