Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

Powyższy załącznik Rodzic składa w sekretariacie szkoły a następnie przekazywany Wychowawcy. Bardzo prosimy o wczesniejsze skladanie wniosków.