Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Karta rowerowa

Terminy w postępowaniu na kartę rowerową w SP 33 w 2023 r.

Klasy 4 przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową na lekcjach techniki.

Egzamin teoretyczny odbędzie się na lekcji techniki, po 8 maja 2023r. (informacja będzie widoczna w dzienniku Librus).

Egzamin praktyczny odbędzie się w czerwcu.

Od 8 do 19 maja:

Uczeń składa do Wychowawcy uzupełnione:

- Wniosek – Zgodę na egzamin na kartę rowerową

- Arkusz Zaliczeń Ucznia Ubiegającego się o kartę rowerową

W Arkuszu Zaliczeń Ucznia Ubiegającego się o kartę rowerową

Rodzice wypełniają:

Dane Ucznia: (Imię i nazwisko ucznia, Data urodzenia, Klasa, Szkoła, Miejscowość, Adres)

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej = podpis

Polecane materiały:

Małopolska Komenda Policji

Biuro Ruchu Drogowego KP

Kieleckie Kuratorium Oświaty