Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

INFORMACJE o planowanej akcji strajkowej

Szanowni Państwo,
Pracownicy naszej szkoły w referendum, opowiedzieli się za udziałem w akcji strajkowej. Dochowane zostały wszystkie wymogi formalne. W związku z dotychczasowym brakiem porozumienia między przedstawicielami związków zawodowych a stroną rządową, realne jest niebezpieczeństwo, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania, nie będzie możliwości zapewnienia uczniom realizacji podstawy programowej, opieki i bezpiecznych warunków pobytu w naszej placówce. Godziny pracy świetlicy (w przypadku gdy pojawi się możliwość zapewnienia opieki dzieciom przez niestrajkującego nauczyciela) zostały zmienione na czas strajku na 8:00 - 15:00.
Kieruję do Państwa prośbę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie w czasie, w którym przeprowadzany będzie strajk. W przypadku odwołania lub zakończenia akcji strajkowej szkoła powróci do zwykłego trybu pracy, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Rodzice klas gimnazjalnych będą informowani również o sprawach związanych ze zbliżającym się terminem egzaminów.

Departament Edukacji na wypadek strajku i poszukiwania przez rodziców oferty zajęć dla dzieci poza zajęciami opiekuńczymi organizowanymi w szkole, przekazuje swoją ofertę, z którą można się zapoznać tu:

https://www.wroclaw.pl/zajecia-dla-dzieci-i-mlodziezy-podczas-strajku-nauczycieli

Z oferty mogą skorzystać Rodzice i Opiekunowie, którzy w dniach strajku będą sprawować opiekę nad dziećmi. W tym przypadku Rodzic/Opiekun powinien zgłosić zamiar skorzystania z oferty do dyrektora placówki. Dyrektor przekaże do koordynatora wskazanego w ofercie liczbę osób chcących skorzystać z przygotowanych zajęć/wejść oraz poinformuje Rodzica/Opiekuna o ewentualnym potwierdzeniu zamówienia.
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać do p. wicedyrektor szkoły: p. Agnieszki Klechy.

Szkoła jedynie pośredniczy w rezerwacji miejsc we wskazanych placówkach, natomiast nie zapewnia dzieciom opieki.

Z góry dziękuję Państwu za wyrozumiałość w trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

z poważaniem

Adam Franiuk

Dyrektor Szkoły

5 kwietnia 2019 | Powrót do spisu wiadomości