Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

AKCJA STRAJKOWA W SP 33

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów i Wychowanków Naszej Szkoły!

W związku z dotychczasowym fiaskiem rokowań pomiędzy nauczycielskimi związkami zawodowymi a rządem państwa polskiego informuję, że – w oparciu o wyniki referendum strajkowego – akcja protestacyjna w formie bezterminowego strajku w Szkole Podstawowej nr 33 we Wrocławiu rozpoczęła się w zaplanowanym terminie, tj. 8 kwietnia 2019 r. Nie jestem w stanie przewidzieć ilu pracowników weźmie udział w proteście, a ilu będzie chciało podjąć pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tylko dyrektor szkoły nie może wziąć udziału w strajku.

W związku z ustawowym obowiązkiem dyrektora szkoły zagwarantowania bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w szkole informuję, że – w powyższej, absolutnie wyjątkowej sytuacji, która nie jest w jakikolwiek sposób opisana w regulacjach prawa oświatowego – nie będę w stanie zorganizować ww. terminie zarówno zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jak i opiekuńczych.

Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, licząc na zrozumienie tej patowej sytuacji, o nieprzysyłanie dzieci do szkoły i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.

O rozwoju sytuacji będę Państwa na bieżąco informował (m. in. o tym, czy – w przypadku trwania strajku w kolejnych dniach – pojawi się możliwość organizacji zajęć opiekuńczych).W związku z powyższym proszę o monitorowanie wiadomości umieszczanych w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej Szkoły.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość w tej niezwykle trudnej sytuacji.

Adam Franiuk

Dyrektor Szkoły

8 kwietnia 2019 | Powrót do spisu wiadomości