Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Ważne informacje dotyczące rekrutacji dla klas 3 gimnazjum

Do 15.05.2019 uczeń powinien zalogować się na stronę: www.edu.wroclaw.pl Podczas pierwszego logowania poprzez PESEL i hasło system wymusi zmianę hasła. Należy je wcześniej przygotować i dwukrotnie wpisać w odpowiednie pola(mała litera, duza litera, cyfra, znak !$%).

Następnie należy wypełnić cały wniosek łącznie z wyborem szkół i na końcu wniosku dokonać jego zapisu. Dopiero wtedy nowe hasło będzie zapisane.

Po ponownym zalogowaniu się do systemu elektronicznej rekrutacji (poprzez PESEL i hasło) można dokonywać zmian wszystkich danych, zawartych we wniosku, łącznie ze zmianą szkół i klas.

UWAGA!!!!!! Gdy wniosek zostanie zaniesiony do szkoły pierwszego wyboru nie można będzie już wprowadzać żadnych zmian!!!!

Terminy REKRUTACJI :

13.05 – 25.06 - generowanie wniosków i zanoszenie do szkoły I wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (kryteria społeczne i dodatkowe).

21.06 -25.06 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum

i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

- wpisanie w system rekrutacji elektronicznej wyników z egzaminu gimnazjalnego i ocen ze świadectwa

16.07.2019- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

16.07 -18.07 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie

16.07-24.07 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez doniesienie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu

15 maja 2019 | Powrót do spisu wiadomości