Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Harmonogram rekrutacji do klasy 4

TERMINARZ REKRUTACJI

dla klas IV– na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin

oddział sportowy

Oddział ogólny

Wymagane dokumenty

- kwestionariusz rekrutacyjny

- deklaracja przystąpienia do testu predyspozycji sprawnościowych

- zaświadczenie lekarskie z POZ (nie badania !) o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

Wymagane dokumenty

- kwestionariusz

rekrutacyjny

do 11 czerwca 2019 r.

do godziny 15:00

Pobrane (ze strony szkoły) i wypełnione dokumenty

należy składać wyłącznie w formie papierowej

w sekretariacie szkoły przy ulicy Kolistej 17

Przeprowadzenie testu predyspozycji sprawnościowych

Test odbędzie się w SP nr 33, przy ulicy Kolistej 17

Każdy kandydat w dniu testu powinien przed rozpoczęciem testu okazać ważną legitymację lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację. Wymagany strój sportowy.

11 czerwca 2019 r.

godz. 16:00

Podanie informacji o wynikach testu

13 czerwca 2019 r.

Złożenie świadectwa ukończenia klasy

- dokument należy złożyć w sekretariacie

Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Kolistej 17

24 - 28

czerwca 2019 r.

22 maja 2019 | Powrót do spisu wiadomości