Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Test predyspozycji sprawnościowych do klasy 4 sportowej

11 czerwca 2019 r. zapraszamy wszystkich uczniów chętnych do podjęcia nauki w przyszłym roku szkolnym w klasie 4 sportowej, na test predyspozycji sprawnościowych. Test odbędzie się w bloku sportowym SP nr.33 o godz.16.00. Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata (od lekarza medycyny sportowej lub pierwszego kontaktu), ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz strój sportowy.

Serdecznie zapraszamy

10 czerwca 2019 | Powrót do spisu wiadomości