Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Obiady 2019/20

Opłaty za obiady przyjmowane będą wyłącznie na konto w PKO BANK POLSKI

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Kolista 17

54-151 Wrocław

Koszt jednego obiadu: 7 zł x ilość dni żywionych w miesiącu.

Proszę w tytule podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąctermin od kiedy dziecko będzie korzystać z obiadu.

Dowód wpłaty przedstawia się intendentce (pokój 33) celem otrzymania karty obiadowej na dany czas.

w godzinach od 07.00- 09.00 lub na maila: obiady033@gmail.com

Odpisy obiadowe (nieobecność dziecka) proszę zgłaszać mailowo bądź telefonicznie 71 7986728 wewn. 140 do godziny 8:00.

Obiady będą wydawane od poniedziałku tj. 09.09. Cena za obiad 7 zł. Stawka za wrzesień 112 zł.
Nieobecność dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłosić maksymalnie do godz. 8.00 w danym dniu. Umowy będzie można podpisywać od dnia 05.09. Bloczki obiadowe zostaną wydane do piątku tj. 06.09 (uzależnione od dostarczenia bloczków przez panią z firmy Horyzonty Smaku). Wszelkie diety muszą być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza (z jakiego powodu i na co konkretnie dieta). Wszelkich informacji udziela Intendentka pod numerem 71 7986728 wewn. 140 w godzinach 7:00 - 9:00.
Intendentka
Agnieszka Babik

4 września 2019 | Powrót do spisu wiadomości