Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Ankieta dla Rodziców oddziału przedszkolnego

Szanowni Państwo,

W oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy Szkole Podstawowej nr 33 we Wrocławiu im. Tradycji Herbu Wrocławia Wysokiej zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w ramach Program Wzmocnienia Systemu Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Ewaluacja dotyczyć będzie trzech wymagań, spośród dziewięciu, określonych przez państwo wobec szkół (przedszkoli), tj.:

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich sytuacji;

3. Rodzice są partnerami przedszkola.

Jednym z elementów badania jest ankieta kierowana do Rodziców dzieci naszego oddziału przedszkolnego. Wizytatorom zależy na Państwa opinii, która w istotny sposób przyczyni się do sprawnego zgromadzenia informacji o pracy naszego oddziału przedszkolnego. Ankietę można wypełnić on – line lub w formie tradycyjnej (papierowej).

Zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości wypełnienia jej on-line. Ankieta jest całkowicie anonimowa, zawiera 15 pytań zamkniętych i przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia badania. Termin wypełnienia ankiety został zaplanowany w dniach:

- od poniedziałku 24 lutego 2020 r. od godz. 8:00

- do czwartku 27 lutego 2020 r. do godz. 23:55.

Osoby, które nie zdecydują się na udział w ankiecie on-line, proszę o wypełnienie ankiety w formie papierowej (dostępnej u Wychowawców oddziału) i złożenie jej w usytuowanej na portierni „skrzynce” na ankiety.

Szczegółowe informacje na temat ankiety zostały Państwu wysłane Librusem, są wywieszone w szkole jak również można zapytać Wychowawców.

20 lutego 2020 | Powrót do spisu wiadomości