Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Rekrutacja - skrzynka podawcza

W zwizku z licznymi pytaniami dotyczącymi rekrutacji informujemy, iż rekrutacja przebiega wedug ustalonego harmonogramu. Celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa na partierni szkoły znajduje się skrzynka podawcza (niebieska), do której należy wrzucać podania rekrutacyjne, pobierając jednocześnie kartkę potwierdzającą złożenie podania oraz podpisując formularz RODO. Informuję, iż Rodzice kandydatów do klas I z obwodu szkoły mogą również przesłać na adres sekretariatu skan zgłoszenia wraz z załącznikami pocztą elektroniczną.

Czynności te są samoobsługowe i możliwe w godzinach od 8.00 do 15.00. Pracownicy będą się z Państwem kontaktować za pośrednictwem wskazanych adresów mailowych lub telefonicznie w przypadku np.: konieczności naniesienia poprawek, uzupełnienia wniosku rekrutacyjnego badź w przypadku wątpliwości dotyczących zgłoszeń.

https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-wroclaw

Wszelkich informacji dot. rekrutacji udzielamy telefonicznie w godz. 8.00 – 14.00:

Z poważaniem Dyrektor SP nr 33 we Wrocławiu Adam Franiuk

13 marca 2020 | Powrót do spisu wiadomości