Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Ważna informacja dla uczniów klas 8

Dzień dobry,
w związku z obecną sytuacją sanitarną szkoła otrzymała nowy komunikat dot. przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Uczniowie zobowiązani będą do przestrzegania zasad obowiązujących również w innych miejscach publicznych.Zatem jedynie w czasie pisania egzaminu będą mogli ściągnąć maseczki lub przyłbice.

Gdyby któreś z dzieci miało stwierdzoną astmę lub z innych powodów nie mogło dostosować się do w/w zasady taką informację należy zgłosić dyrektorowi szkoły do 29.05.2020, aby mógł zapewnić odpowiednie warunki sanitarne zgodne z przepisami.

pozdrawiam,
Marta Ostrowska

19 maja 2020 | Powrót do spisu wiadomości