Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Świadczenie urlopowe dla pracowników SP 33

Szanowni Państwo !
Na stronie Intranetu są do pobrania wnioski dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS (tzw. wczasów pod gruszą) oraz Oświadczenie (wniosek o zapomogę losową). Wnioski znajdują się w folderze Druki Administracyjne, Dokumenty ZFŚS.
Wnioski składamy (w wersji papierowej) do 10 czerwca, w kopertach, na portierni.
z poważaniem
Adam Franiuk

27 maja 2020 | Powrót do spisu wiadomości