Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

wtorek 1 września 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie dotychczas obowiązujące zostały umieszczone na stronie www.sp33.wroclaw.pl – Folder „Dokumenty”

Nowe procedury postępowania na rok szkolny 2020/2021 zostaną umieszczone do 31.08 na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy przy wejściu do szkoły. Skrócone wersje procedur otrzymają uczniowie w dniu rozpoczęcia roku od Wychowawców. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Rozpoczęcie roku szkolnego

W związku z rygorem sanitarnym wejście do szkoły w dniu 1 września wygląda następująco:

Oddział przedszkolny
„zerówka” - wejście od strony „Animy”, w godzinach 6:30 – 8:00

Klasy pierwsze

Klasy 1a i 1b – wchodzą wejściem głównym, uroczyste rozpoczęcie na Auli o godzinie 8:00

Klasy 1c i 1d – wchodzą wejściem głównym, uroczyste rozpoczęcie na Auli o godzinie 8:25

Po krótkim spotkaniu na Auli z Uczniami i Rodzicami, wychowawcy z dziećmi udają się do klas, Rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą. Wychowawca określi przybliżony czas odprowadzenia dzieci do wyjścia.

Klasy drugie

Klasa 2A, 2B, 2C – spotkanie przy wejściu od strony Animy, godzina 8:45, Wychowawcy z dziećmi udają się do klas, Rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą. Wychowawca określi przybliżony czas odprowadzenia dzieci do wyjścia.

Klasy trzecie

Klasa 3A, 3B, – spotkanie przed wejściem głównym - godzina 8:45, Wychowawcy z dziećmi udają się do klas, Rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą. Wychowawca określi przybliżony czas odprowadzenia dzieci do wyjścia.

Klasa 3C, 3D – spotkanie przed wejściem od strony „Animy” - godzina 9:00, Wychowawcy z dziećmi udają się do klas, Rodziców prosimy o pozostanie przed szkołą. Wychowawca określi przybliżony czas odprowadzenia dzieci do wyjścia.

Klasy czwarte

Wchodzą wejściem głównym, uroczyste rozpoczęcie na Auli o godzinie 9:00, po rozpoczęciu Wychowawcy z dziećmi udają się do klas.

Klasy piąte i szóste

Spotykają się przed szkołą (wejście główne) o godzinie 9:30, Wychowawcy z dziećmi udają się do klas.

Prosimy poinformować dzieci o konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, zalecane jest noszenie maseczek lub przyłbic podczas poruszania się po korytarzach szkolnych. Prosimy aby rodzice klas od 2 do 6 nie wchodzili na teren szkoły. Po skończonych zajęciach dzieci zostaną odprowadzone przez wychowawców w miejsce, z którego były odbierane przez Wychowawców.

28 sierpnia 2020 | Powrót do spisu wiadomości