Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Informacja - obiady dla klas I-III

Obiady w roku szkolnym 2020/2021

STYCZEŃ 2021

Opłata dla uczniów klas I-III:

Liczba dni żywieniowych:

10 dni (od 18 do 29 stycznia) x 7 zł = 70 zł

Koszt jednego obiadu wynosi 7 zł

Opłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia br.

na konto w PKO BANK POLSKI

11 1020 5226 0000 6102 0581 6048

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Kolista 17

54-151 Wrocław

Proszę w tytule proszę podać:

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy:

telefonicznie pod numerem 71 798 67 28 wewn. 112

lub

na adres poczty elektronicznej: obiady033@gmail.com

najpóźniej w danym dniu do godziny 8:00

13 stycznia 2021 | Powrót do spisu wiadomości