Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Powrót klas 1 - 3 do zajęć stacjonarnych

Na podstawie informacji przekazanych na konferencji prasowej Premiera i Ministra Zdrowia, uczniowie klas 1 - 3 z dniem 4 maja wracają do nauczania stacjonarnego (na terenie szkoły). Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. Organizacja pracy Szkoły będzie uwzględniac wytyczne MEiN, MZ i GIS. Najważniejsze zmiany dotyczą organizacji wejść na teren szkoły, sposobu poruszania się po terenie szkoły i korzystania z szatni. Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami (4 załączniki) oraz przypomnienie dzieciom zasad wynikających z obostrzeń.

Załącznik 1 - Organizacja wejść na teren szkoły, sposobu poruszania się po terenie szkoły (zejście do szatni)

Załącznik 2 - Informacje dla Rodzica - zobacz poniżej - Pobierz w formacie DOC

Załącznik 3 - Informacje dla Ucznia - zobacz poniżej - Pobierz w formacie DOC

Załącznik 4 - Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązujące w SP 33 od 18 stycznia 2021

Załącznik 1 - Organizacja wejść na teren szkoły, sposobu poruszania się po terenie szkoły (zejść do szatni)

Załącznik 2 - Informacje dla Rodzica

RODZICU !

Aby zapewnić bezpieczeństwo

Wam, Waszym Dzieciom i ich Nauczycielom,

Prosimy: pamiętajcie o przestrzeganiu poniższych zasad

1. Przestrzegaj wytycznych MEN, GIS, MZ oraz procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

2. Przypominaj dziecku o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego w szkole – dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie dystansu.

3. Do szkoły posyłaj jedynie dziecko zdrowe bez jakichkolwiek objawów choroby górnych dróg oddechowych.

4. Dopilnuj by dziecko posiadało maseczkę - obecne przepisy nakazują przebywanie w maseczkach w częściach wspólnych szkoły –w szatni, na korytarzach podczas przemieszczania się, w toaletach czy łączonej świetlicy porannej.

5. W celu utrzymania dystansu społecznego wprowadziliśmy w szatni różne sektory dla klas, osobne wejścia oraz proponowane godziny przychodzenia do szkoły.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MZ, MEN i GIS prosimy o przyprowadzanie dzieci w miarę możliwości zgodnie z harmonogramem:

Klasy pierwsze – wejście prawe, główne - 7:45 => 8:00

Klasy drugie – wejście lewe, główne - 7:30 => 7:45

Klasy trzecie – wejście przy bloku sportowym - 7:45 => 8:00

klasy trzecie korzystają z szatni pod opieką wychowawcy na początku 1 lekcji

W przypadku dzieci przyprowadzanych do świetlicy przed godziną 7:20

prosimy o wchodzenie wejściem głównym.

7. Opiekun przyprowadzający może przebywać tylko w części wspólnej szkoły tj.: w holu szkoły.

8. Opiekun musi zachować wymagany dystans, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce (lub nosić rękawiczki).

9. Dopilnuj by czas przebywania w częściach wspólnych szkoły był skrócony do niezbędnego minimum.

10. Dopilnuj by Dziecko posiadało w plecaku jedynie wszystkie potrzebne materiały i podręczniki - nie wolno wymieniać się rzeczami, nie wolno przynosić własnych zabawek.

11. W przypadku zmiany - podaj Wychowawcy aktualną ścieżkę szybkiego kontaktu – telefon który zawsze odbierzesz.

12. Odbierając dzieci ze świetlicy postępuj zgodnie z wytycznymi pracowników szkoły (1 Opiekun na dziecko).

13. Ubieraj dziecko na „cebulkę”, będziemy wietrzyć sale.

14. Z nauczycielami i szkołą kontaktuj się mailowo (za pomocą dziennika elektronicznego) lub telefonicznie. W przypadku kontaktu osobistego zachowaj wymagany dystans społeczny.

Załącznik 3 - Informacje dla Ucznia

Uczniowie klas 1 - 3

Aby zapewnić Wam i Waszym Nauczycielom bezpieczeństwo,

pamiętajcie o przestrzeganiu zasad

1. Na terenie szkoły obowiązują zasady sanitarne w związku z pandemią:

- dezynfekcja,

- zachowanie dystansu,

- obowiązek zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych.

2. Wejście do szkoły odbywa się oznaczonymi wejściami – o określonych porach.

(mapka w załączniku).

3. Po obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, zachowując dystans schodzisz do szatni wyznaczonym wejściem. (Klasy trzecie do szatni schodzą pod opieką Wychowawców na początku 1 lekcji).

4. Do swojej sali udajesz się ustaloną trasą.

5. Wszystkie lekcje spędzasz w swojej sali.

6. Przerwy spędzasz w salach i w określonym miejscu na korytarzu. Wyznaczone przerwy możesz spędzić na korytarzu pod opieką Wychowawcy.

7. W częściach wspólnych szkoły poruszasz się w maseczkach, w klasach możesz ją zdjąć

8. Jeśli korzystasz ze stołówki, przed wejściem do niej zdezynfekuj ręce i zajmij wyznaczone dla Ciebie (oddziału) miejsce. Na stołówce poruszasz się w maseczce, którą zdejmujesz na czas jedzenia.

9. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą i mydłem zwłaszcza po przyjściu do szkoły, powrocie z podwórka lub toalety.

10. W szkole nieczynny jest sklepik oraz źródełko wody. Pamiętaj o przyniesieniu drugiego śniadania oraz zapasu napojów

11. Nie zapomnij o przyborach szkolnych – nie wolno teraz pożyczać ich od innych.

12. NIE WOLNO przynosić teraz własnych zabawek do szkoły.

28 kwietnia 2021 | Powrót do spisu wiadomości