Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Aktualności

Nauka zdalna dla klas 1-3 od 22 marca do 18 kwietnia 2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 klasy 1-3 pozostają w trybie nauki zdalnej.

Na podstawie Rozporządzenia, dla uczniów uczęszczających do klas 1 – 3, Rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, istnieje możliwość zorganizowania zajęć świetlicowych, w godzinach 6:30 - 16:30. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach, po uprzednim przesłaniu Oświadczenia na adres mailowy Świetlicy: swietlica@sp33.wroclaw.pl i uzyskaniu zgody Kierownika Świetlicy (najpóźniej 2 dni robocze przed). Informujemy, iż będą to grupy mieszane dzieci z różnych klas, maksymalnie do 12 dzieci w grupie, a zajęcia opiekuńcze będą prowadzone przez różnych nauczycieli. Dodatkowo dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, istnieje możliwość zorganizowania nauczania zdalnego w szkole. Warunkiem jest wcześniejsze wysłanie Wniosku (najpóźniej 2 dni robocze przed) na adres mailowy swietlica@sp33.wroclaw.pl oraz uzyskanie zgody Dyrektora, z zastrzeżeniem, iż będą to grupy mieszane dzieci z różnych klas a zajęcia opiekuńcze będą prowadzone przez różnych nauczycieli. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, każde zgłoszenie będzie rozpatrywane przez Dyrektora indywidualnie. Informację o decyzji otrzymacie Państwo za pośrednictwem Librusa lub telefonicznie. Przypominam, iż Szkoła posiada ograniczone możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego. W miarę możliwości sprzętowych, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą podania Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aplikacja Teams jest dostępna również na smartfony.

Przed Nami kolejny trudny okres stąd moja prośba o wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość. W przypadku pojawienia się nowych wytycznych będę informował Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

z poważaniem

Adam Franiuk

19 marca 2021 | Powrót do spisu wiadomości