Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Edukacja przedszkolna

PONIEDZIAŁEK – 6.04.2020

KLASA 0 j. ang 6.04

M. Bielawna

Temat: Piosenki o wielkanocym zajączku. Easter bunny songs.

Cel: Poznaję i śpiewam piosenki o wielkanocnym zajączku.

Plan zajęć dla klasy „0” w dniach 25-27 marca 2020

TEMAT TYGODNIA: MARCOWA POGODA

25 marca 2020

TEMAT DNIA: W MARCU JAK W GARNCU

Dziecko:

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia

-dzieli słowa na sylaby i głoski, układa schematy i modele słów: cebula, Cela

-rozpoznaje i nazywa poznane litery

26 marca 2020

TEMAT DNIA: KALENDARZ POGODY

Dziecko:

-obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie

-wie, na czym polega parowanie i skraplanie

-prowadzi kalendarz pogody

-wymienia nazwy dni tygodnia

27 marca 2020

TEMAT DNIA: ZNACZENIE WODY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Dziecko:

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-wymienia działanie wody: pożyteczne i szkodliwe

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

....................................................................................................................................................................................

Zadania / propozycje dla dzieci klasy „0” do realizacji w dniach od 16 do 25 marca

- wspólna zabawa z dzieckiem (wymyślanie historyjek, opowiadanie/czytanie bajek, gry planszowe, włączenie dziecka do pomocy w domu),

- utrwalanie poznanych dotąd liter i cyferek (pisanie w liniaturze, czytanie krótkich tekstów, wykonywanie obliczeń matematycznych w zakresie 10)

Poznane literki to: 0, A, M, T, E, I, D, K, L, Y, R, S, N, B, G, W, P, Z, U,

- kolorowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami

- powtarzanie nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku

- tworzenie „pamiętnika”, np. codzienne rysowanie najważniejszego dla dziecka momentu dnia, (tworzenie książeczek, bajek)

Jeśli chodzi o język angielski to przez Librusa zostały wysłane do Rodziców linki i do piosenek i historyjek omawianych na zajęciach.

Zobacz także: