Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Konkursy

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Gdzie ten herb?"

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"GDZIE TEN HERB?"

1.Organizatorzy

Sp 33 we Wrocławiu (Dorota Muszak,Paweł Bogacki)

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły, będzie rozgrywany w dwóch kat.wiekowych klasy 0-3 i klasy 4-8.

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawianie herbu Wrocławia poprzez fotografię.

4. Cele konkursu

a)Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu wolnego

b) Wzbudzenie zainteresowania Wrocławiem, poznanie ciekawych miejsc

c)Prezentacja fotografii jako wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej

5. Sposób przeprowadzenia konkursu

a)każdy uczestnik zgłasza 1 pracę

b) format zdjęcia 20x15 mat., odbitki kolorowe lub czarno-białe

c)zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz oświadczeniem do praw autorskich (oświadczenie, że zdjęcie zostało wykonane samodzielnie)

d)prace należy dostarczyć do 28 lutego 2020r. do organizatorów D.Muszak (s.26) i P. Bogackiego (blok sportowy)

6. Kryteria oceny prac:

a) prezentacje tematu w sposób interesujacy i przyciągający uwagę

b)oryginalne ujęcie tematu i ciekawe obserwacje, oryginalna forma herbu

c)estetyka i efekt wizualny, przejrzystosć i wizualność

d)zgodność z tematem

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.03.2020r. podczas apelu z okazji Święta Szkoły.

8. Najciekawsze prace będzie można oglądać na wystawie w holu szkoły

9.Oceny zdjęcia dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

10. Prace nie podlegają zwrotowi.Zostaną wykorzystane do dekoracji szkoły. Koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą rodzice lub opiekunowie uczestników.

11.Prace bez dołączonej informacji o uczestniku i oświadczenia o prawach autorskich zostaną odrzucone.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z du.29.07.1997r. Dz.U.Nr 133 poz.833 z późn. zmianami)

14 stycznia 2020 | Powrót do spisu wiadomości