Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Zadania dla edukacji wczesnoszkolnej

Ustalenia Zespołu Samokształceniowego klas młodszych w sprawie nauczania w okresie kwarantanny:
1. Nauczyciele klas I - III będą się kontaktowali ze swoimi uczniami przez platformę librus/uczeń lub opcjonalnie librus/rodzic (szczególnie w klasach I)
2. Zadania i materiał do przerobienia w domu będą przekazywane uczniom codziennie
3. Praca uczniów będzie oparta m.in. na podręcznikach i kartach pracy, które uczniowie zabrali do domów w ostatnim dniu nauki
4. Treści zalecone do pracy w domu będą się opierały przede wszystkim na materiale znanym, wcześniej przerobionym w szkole - powtórzenia
5. Nauczyciele będą umieszczali w wiadomościach do uczniów linki odsyłające do konkretnych stron internetowych (nauczanie zdalne). Treści z internetu są uzupełniające i korzystanie z tej formy nie jest dla uczniów obowiązkowe - o czym nauczyciele poinformują rodziców przez platformę librus/rodzic
6. Uczniowie będą gromadzili zadania w założonych w domu teczkach. Prace dzieci i ćwiczenia wykonane w podręcznikach zostaną sprawdzone i ocenione przez nauczyciela po powrocie do szkoły.