Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu
im. Tradycji Herbu Wrocławia
Kontakt
Menu

Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/21

godz. 17:30

10.09 zebrania z Rodzicami

1.10 konsultacje

5.11 konsultacje dla Rodziców

10.12 zebrania z Rodzicami (informacja o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną)

14.01 Zebrania z Rodzicami

11.03 konsultacje dla Rodziców

15.04 konsultacje dla Rodziców

13.05 zebrania z Rodzicami (informacja o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku)